FMS

Change PT is ook FMS gecertificeerd maar wat houd dat voor u in?

Wat is Functional Movement Screen?
FMS is een product van een trainingsfilosofie die beter bekend staat als functional movement. De filosofie hierachter is het ontwikkelen van oefen- en trainingsprogramma’s die gebaseerd zijn op individuele bewegingspatronen.

De filosofie achter het systeem zit hem in het feit dat voor het verbeteren van een performance, het hele lichaam goed moet functioneren. Als we het lichaam zien als een keten van aaneengeschakelde elementen, dan is het logisch en aannemelijk dat een zwakke schakel de gehele keten beïnvloedt. Het negeren van de zwakke schakel verhoogt het risico op blessures, maar het sterker maken van de ‘verkeerde’ schakel zal de verstoorde integriteit van het hele systeem echter niet verbeteren. Met de FMS is het mogelijk om de zwakke schakel op te sporen en te herstellen die mogelijk de bewegingsketen negatief beïnvloedt ten aanzien van gezond bewegen.

FMS verzamelt de Functional Movement Screen Score, welke gebruikt wordt om te zien waar de problemen zich bevinden en om de doorgemaakte progressie te kunnen zien. Het scoringssysteem is direct gekoppeld aan de meest effectieve ‘corrective exercises’ om disfuncties in de bewegingspatronen te herstellen.

Wat doet het?
De brede voordelen van het systeem:
De FMS versimpelt het concept van beweging en de impact daarvan om het lichaam. De slimheid van het systeem heeft voordelen voor zowel individuen, als de (sport)fysiotherapeuten en exercise professionals.

Evaluatie: de screen identificeert op snelle wijze asymmetrie en beperkingen, wat langdurig testen en analyseren overbodig maakt.

Standaardisatie: de FMS creëert een ‘functional baseline’ om progressie te zien en biedt de mogelijkheid om performance te meten.

Veiligheid: de FMS kan snel een potentieel gevaarlijk bewegingspatroon analyseren zodat deze hersteld kan worden. Het is eveneens een indicator om te zien of een individu klaar is om te gaan sporten en om realistische te doelen te stellen en te halen.

Correctie strategieën: de FMS kan voor elk training- en fitness niveau gebruikt worden. De corrective exercises zijn geschikt voor een breed scala van bewegingsissues. Het identificeert specifieke oefeningen die gebaseerd zijn op individuele scores om altijd op maat gemaakte (behandel)programma’s te maken.

De voordelen van de FMS op een rij:
  • Focus op de fundamentele bewegingspatronen.
  • Identificeert disbalans, beperkingen of zwaktes in de bewegingsketen.
  • Herstelt disbalans en ‘zwakte’ in kracht met simpele correctie oefeningen.
  • Realiseren van een ‘functional baseline’ om vooruitgang te analyseren en noteren.
  • Individualiseren van trainingsprogramma’s voor specifieke resultaten.
  • Vermindert de kans op potentiële blessures tijdens sport en training.
  • Verbetert de communicatie tussen cliënt en begeleider.
  • Verbetert de klanttevredenheid en loyaliteit